BONY I KARNETY

 1. Sprzedaż Bonów jest prowadzona bezpośrednio w salonie oraz za pośrednictwem strony internetowej spabeautyroom.pl 
 2. Płatność za Voucher kupiony bezpośrednio w salonie dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.
 3. Bon podarunkowy zakupiony bezpośrednio w salonie jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 4. Za Bon zamówiony przez stronę, przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia Sprzedający potwierdza mailowo.
 5. Przy płatności przelewem, Bon z unikatowym kodem wysyłany jest na adres e-mail Klienta w formie pliku PDF, jednak dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 6. Bon zakupiony internetowo należy wydrukować i okazać podczas umówionej wcześniej wizyty w salonie przed wykonaniem Usługi.
 7. Nie wysyłamy na adres zamieszkania Klienta Bonu zakupionego za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Bony ważne są 3 miesiące od zakupu. Data ważności Bonu nie może ulec wydłużeniu.
 9. W przypadku nieodwołania zarezerwowanego zabiegu w ramach Bonu, 24h przed planowaną wizytą, zabieg uznaje się za wykonany.
 10. W przypadku niewykorzystania Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Bon.
 11. Klient nie ma prawa wymiany Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.
 12. Rezerwując wizytę prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Bon.
 13. Klient, realizując Bon zawsze na wizytę przynosi go ze sobą.
 14. Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę, jeśli taka wystąpi.
 15. Płatności Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.

Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Spa Beauty Room Ilona Kowalska, ul. Podłęska 1/3, 30-865 Kraków.

Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

a) realizacji Vouchera

c) rozliczenia i zafakturowania usług,

d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),

e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.

Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.

Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 3 dni od jej wykonania.
 2. Reklamację należy złożyć e-mail salonu.
 3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2022