Regulamin salonu

REGULAMIN USŁUG W SALONIE SPA BEAUTY ROOM

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług w Spa beauty room.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Skorzystanie z oferty salonu oznacza akceptacje Regulaminu.

REZERWACJA WIZYTY

 1. Klientki mają możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez sms lub telefonicznie. Jeśli nie odbieramy telefonu proszę o zostawienie SMS – oddzwonimy.

 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie, bez osób towarzyszących i zwierząt.
 2. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 3. W przypadku spóźnienia klienta powyżej 15 min. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, a zadatek nie zostaje zwrócony.

 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

 1. Rezerwacja usługi makijażu permanentnego, wymagana jest wpłata zadatku rezerwacyjnego w kwocie (30% ceny zabiegu), max do 3 dni od zapisu.
 2. Zadatek jest bezzwrotny i odliczany od kwoty zabiegu podstawowego.
 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna w akceptacją zasad zawartych w tym regulaminie.
 4. Dane do przelewu: Spa beauty room Ilona Kowalska
 5. Bank ING 92 1050 1445 1000 0092 5564 2747
 6. Tytuł przelewu: Makijaż permanentny, Imię Nazwisko, data wizyty.
 7.  Zadatek nie jest zwracany w przypadku, kiedy:  – Klientka nie poinformuje, że nie pojawi się na wizycie. – Klientka odwoła wizytę na mniej niż 48h. – Jeśli na wizycie okaże się, że istnieją przeciwwskazania do zabiegu, o których nie poinformowała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. – Klientka na wizycie zdecyduje, że jednak rezygnuje z wykonania zabiegu.
 8.  Na zabieg Klientki przychodziły zdrowe. Osoby przeziębione, bezpośrednio po zabiegach estetycznych /chirurgicznych /stomatologicznych –nie będą kwalifikowane do zabiegu. W takich sytuacjach zadatek pozostaje bezzwrotny i nie przechodzi na poczet ewentualnego następnego zapisu.
 9.  Nie wszystkie metody mogą być wykonane w odniesieniu do każdej Klientki. Na zabiegu szczegółowo omawiany jest zabieg oraz efekt do jakiego dążymy. Jest wykonywana wizualizacja kształtu. W przypadku, kiedy oczekiwania Klientki są sprzeczne z moją wizją i nie dojdziemy do porozumienia lub jeśli oczekiwania Klientki są niewykonalne, niezgodne z moją estetyką pracy, niezgodne ze sztuką wykonywania zabiegu lub kiedy Klientka nie rozumie istoty zabiegu, zaleceń i przeciwwskazań– zastrzegam sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu. W takich przypadkach zadatek jest traktowany jako opłata za konsultację, podczas której była wykonywana wizualizacja oraz rozmowa na temat zabiegu.
 10.  Każdy zapis na zabieg poprzedzony jest wstępną konsultacją weryfikującą Klientkę na zabieg, podczas której informowana jest o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu oraz o samym przebiegu zabiegu.
 11.  Każdy zabieg jest umawiany na konkretny czas.
 12.  Dopigmentowanie – Jest zabiegiem mającym na celu utrwalenie, wzmocnienie efektu, dopigmentowanie ubytków (jeśli są) po pierwszym zabiegu pigmentacji. Dopigmentowanie powinno odbyć się do 2 miesięcy od daty zabiegu podstawowego.
 13. Odświeżenie – Jest zabiegiem, który wykonuje się w celu odświeżenia zabiegu podstawowego. Zabieg odświeżenia odnosi się do Klientek, który miały wykonany zabieg podstawowy i dopigmentowanie. zachowania się kształtu/konturów makijażu.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Spa beauty room
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych.

STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji i sterylizacji oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.

 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką lub kartą.
 2. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie www.spabeautyroom.pl.
 3. Rabaty i promocje nie łączą się.
 4. Płatność za makijaż permanentny (obowiązkowy zadatek 30%)

 BONY I KARNETY

 1. Sprzedaż Bonów jest prowadzona bezpośrednio w salonie oraz za pośrednictwem strony internetowej spabeautyroom.pl 
 2. Płatność za Voucher kupiony bezpośrednio w salonie dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.
 3. Bon podarunkowy zakupiony bezpośrednio w salonie jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 4. Za Bon zamówiony przez stronę, przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie zamówienia Sprzedający potwierdza mailowo.
 5. Przy płatności przelewem, Bon z unikatowym kodem wysyłany jest na adres e-mail Klienta w formie pliku PDF, jednak dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 6. Bon zakupiony internetowo należy wydrukować i okazać podczas umówionej wcześniej wizyty w salonie przed wykonaniem Usługi.
 7. Nie wysyłamy na adres zamieszkania Klienta Bonu zakupionego za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Bony ważne są 3 miesiące od zakupu. Data ważności Bonu nie może ulec wydłużeniu.
 9. W przypadku nieodwołania zarezerwowanego zabiegu w ramach Bonu, 24h przed planowaną wizytą, zabieg uznaje się za wykonany.
 10. W przypadku niewykorzystania Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Bon.
 11. Klient nie ma prawa wymiany Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.
 12. Rezerwując wizytę prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Bon.
 13. Klient, realizując Bon zawsze na wizytę przynosi go ze sobą.
 14. Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę, jeśli taka wystąpi.
 15. Płatności Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.

Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Spa Beauty Room Ilona Kowalska, ul. Podłęska 1/3, 30-865 Kraków.

Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

a) realizacji Vouchera

c) rozliczenia i zafakturowania usług,

d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),

e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.

Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.

Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 3 dni od jej wykonania.
 2. Reklamację należy złożyć e-mail salonu.
 3. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2022